JUBA404X TUFF

Guant de serratge reforçat i lona de tall americà.
Riscos mecànics.
Económico.

Reforç extra al palmell i pulgar per major durabilitat.

El seu gruix ofereix una bona protecció a talls i abrasió.

Folrat al palmell.

 

CE II
EN 388:2003

4244

EN 388:2016

3244C