Condicions de compra

Les presents Condicions Generals de contractació i utilització, tenen per objecte regular la informació subministrada a la botiga online Dispromergi.com, així com les transaccions comercials entre la mateixa i els usuaris. Tant la navegació per la botiga online com l’adquisició de qualsevol dels seus productes suposen l’acceptació com a usuari de totes i cada una de les presents condicions generals de contractació. Dispromergi, s.l. podrà modificar el seu web per fer els canvis i modificacions que estimi convenients per a l’adequat ús del mateix, sense necessitat de previ avís.

Amb caràcter general l’usuari s’obliga al compliment de les presents condicions generals, així com a complir les instruccions d’ús del lloc web i actuar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe.

Preus

Tots els preus porten detallat el seu corresponent IVA del 21%.

Els preus exposats poden ser modificats i revisats per Dispromergi, s.l. en qualsevol moment i sense previ avís.

Dispromergi, s.l. no es podrà fer responsable dels possibles errors en els preus, característiques i disponibilitat dels productes provocats per problemes informàtics o canvis del fabricant.

Pagaments

Formes de pagament:

TPV (Terminal Punt de Venda).

Mitjançant el servei de comerç electrònic del Banc Sabadell el client podrà realitzar els pagaments de forma anònima i segura.

Transferència Bancària

El client podrà fer el pagament de la seva compra realitzant una transferència bancària al número de compte ES48 0081 7023 6100 01058815. El termini per fer la transferència serà de 72h des de la realització de la comanda. Un cop passat aquest termini, la comanda quedarà anul•lada.

Tots els pagaments s’han d’efectuar en euros, per l’ import total de la comanda i han d’incloure les despeses d’enviament i totes les possibles comissions o despeses.

Característiques dels articles

Els preus, fotos i característiques tècniques dels productes són susceptibles de ser modificades en qualsevol moment i sense previ avís.

Les imatges dels articles són subministrades pels fabricants dels articles. Es podria donar el cas que la imatge de la web diferís de l’article original.

Dispromergi, S.L. assegura que l’article tramès serà amb les mateixes característiques que el sol•licitat.

Modificacions i personalitzacions

Els articles amb modificacions o personalitzacions fetes o no per Dispromergi, s.l. no es podran retornar per cap motiu.

Els arxius informàtics per fer brodats i fotolits de serigrafia seran propietat del client i estaran en custodia de Dispromergi, s.l.. No així les pantalles de serigrafia. El client podrà en qualsevol moment i sense cap argumentació demanar l’entrega dels arxius i els fotolits. Dispromergi, s.l. posarà a disposició del client els citats articles a la seva botiga del C/Rutlla, 216 de Girona en els horaris d´ obertura habituals i en un termini màxim de 48h. Si el client sol•licita l’enviament dels fotolits les despeses aniran a càrrec seu.

Lliurament

Els enviaments a la província de Girona tenen un cost de 3.67€ més iva. El termini de lliurament és de 72h per articles en estoc. Per la resta d´articles s´informarà del ternimi de lliurament.

 

Els enviaments a les províncies de Barcelona, Tarragona i Lleida tenen un cost de 4.20€ més iva. El Termini de lliurament és de 72h per articles en estoc. Per la resta d´articles s´informarà del termini de lliurament.

Els enviaments a la península tenen un cost de 6.14€ més iva. El termini de lliurament és de 72h per articles en estoc. Per la resta d´articles s´informarà del termini de lliurament.

Enviaments a altres països de l´ Unió Europea, consultar preus i terminis d´ enviament.

Per a compres superiors a 100 euros més iva, l´ enviament serà gratuït (excepte Illes Balears i UE).

Dispromergi, s.l. declina tota responsabilitat en possibles endarreriments o desperfectes derivats del servei de la companyia de transports.

Els terminis d´ entrega sempre fan referència a dies hàbils, laborables de dilluns a divendres, i es poden veure alterats per festes locals o nacionals.

Dispromergi, s.l. declina qualsevol responsabilitat quan per causes alienes es modifiquin els terminis d´ entrega.

Canvis i devolucions

Si per qualsevol motiu el client no queda satisfet amb la compra d´ un producte, té l´ opció a canviar el producte per un altre o retornar-lo en un termini de 15 dies naturals a partir de l´ entrega de la comanda.

El producte retornat ha d´estar en perfecte estat, amb totes les seves etiquetes, manuals i embalatge original. No s´ acceptarà material que tingui indicis d´ haver estat utilitzat.

Les despeses de tramesa aniran a càrrec del client.

Un cop comprovat l´ article Dispromergi, s.l. procedirà al canvi del producte o la devolució de l´ import del mateix. No s´ inclouran les despeses d´ enviament.

Les despeses d´ enviament del canvi de producte aniran a càrrec del client en les mateixes condicions abans esmentades.

Dispromergi, s.l. efectuarà el canvi pel mateix article o un de les mateixes característiques en els articles que puguin tenir un defecte de fabricació. Dispromergi, s.l. es farà càrrec de les despeses de tramesa de l´ article. L´ article retornat ha d´ estar en les mateixes condicions originals, amb totes les seves etiquetes, manuals i embalatge original. No s´ acceptarà material que tingui indicis d´ haver estat utilitzat. Dispromergi, s.l. avaluarà els possibles desperfectes del material, informarà al client i, si s’escau, procedirà al canvi de l´ article. El termini per comunicar els desperfectes és de 5 dies naturals a partir de l´ entrega de la comanda. La sol•licitud de devolució s´ haurà de comunicar al correu electrònic info@dispromergi.com .

Responsabilitats

Dispromergi, s.l. declina tota responsabilitat de possibles accidents derivats de l´ utilització del vestuari, calçat, equips de protecció individual (EPI) i tots els subministraments realitzats. L´utilització d’equips de protecció individual (EPI), requereix una formació i correcte ús per garantir la seguretat del treballador.

Consultes, suggeriments i política comercial de Dispromegi, s.l.

Dispromergi, s.l. posa a disposició dels usuaris de la seva plana web dos canals de comunicació per atendre consultes i suggeriments que aquest pugin fer. La política comercial i d’atenció al client de Dispromergi, s.l. garanteix la màxima transparència i disposició per atendre qualsevol demanda dels seus usuaris. Dispromergi, s.l. es compromet a respectar les lleis, els bons costums i bones pràctiques comercials en les relacions amb els seus clients.

Els citats canals de comunicació són:

Mail. info@dispromergi.com

Telèfon 972 20 85 83

Dispromergi, s.l. es compromet a atendre qualsevol consulta en el termini màxim de 24h els dies laborables i 48h els festius.