JUBA404ARK

Guant americà de serratge extra amb mig dors i maniguet de cotó, reforçat interior palmell i dits.
Riscos mecànics.

8.33

Juba Personal Protective Equipment

 

Qualitat premiu.

Serratge fins a mig dors per millor protecció.

Reforç interior en palmell i dits.

Cosit amb fil de kevlar.

Exel.lent resistència a l´abrasió, esquinçament y perforació, bona protecció al tall.

 

 

CE II
EN 388:2003

4333

EN 388:2016

4244B