Serigrafía

La serigrafia és una tècnica d'impressió emprada en el mètode de reproducció de documents i imatges sobre qualsevol material, i consisteix a transferir una tinta a través d'una malla tibada en un marc. El pas de la tinta es bloqueja en les àrees on no hi haurà imatge mitjançant una emulsió o vernís, quedant lliure la zona on passarà la tinta.1
El sistema d'impressió és repetitiu, això és, una vegada que el primer model s'ha aconseguit, la impressió pot ser repetida centenars i fins a milers de vegades sense perdre resolució.
Podem accedir a una alta resolució, amb múltiples colors i amb possibilitat de degradats.