JUBA2001JUNIT

Guant de nitril estanc sobre suport de cotó,
Riscos mecànics.

Puny elàstic per millor ajustament.

El nitril no absorbeix l´oli.

Indústria de l´automóbil.

Neteges.

Treballs agrícoles.

Jardineria,

Treballs amb pecs olioses.

Mecanitzat de peces.

Motlles de plàstics freds.

Manipulació de cables de grua.

NORMATIVA

 

2111