• NITREX 801
  • NITREX 801

NITREX 801

Nitril sense soport, 33 cms.
Resistencia mecànica, procutes quimics
Homologat manipulació d'aliments

1.94

Nitril flocat de cotó

Longitut: 33 cms. Gruix: 040 mm.

Interior flocat: Absorció de la suor. Confort

Estructura relleu palma i dits: Antilliscant

Ausencia de silicona: Per usos específics