Bota Forestal IS08907

EN ISO 17249: 2004 + A1: 2003
(P- classe 03:28 m / s)
EN ISO 20345.2011: SRA
Bota de seguretat en goma, amb puntera i làmina. Protecció contra motoserra a la tíbia i metatars, goma multicapa, sola antilliscant.

50.93