Horitz-TRACK LG80206

Retráctil con cinta de 2,40 m y ultra-mini absorbedor de energía, testado para uso vertical y horizontal (TIPO B).

80.9

L'equip es pot utilitzar en tot tipus de vores esmolades: perfils d'acer, construccions metàl·liques, bigues, etc.
Carcassa ultralleugera.
Posseeix anella giratòria que li permet girar en totes direccions sense obstaculitzar el camp d'ús.
Aro superior d'ancoratge, a on podrà acoblar un connector de fixació (no inclòs).
A l'extrem inferior, inclou un mosquetó d'acer amb obertura automàtica, d'obertura 24 mm i resistència 20 Kn.
Màxima càrrega de treball: 140 kg.
Per a ús en horizonal, ha d'usar-se amb el connector de 1,8 m Ref. 80210, de cable (més informació a la il·lustració de l'esquerra o veure pàg 252).
Standard: EN360, testat per a ús en horitzontal (11054 Tipus B).