TABPO04 Davantal polietilè 40 micres. DETABPO04

Bossa 50 davantals polietilè

10.60
Talla
Color

Davantal polietilè 40 micres

Dimensions: 120 x 70 cms.