TABPO02 Davantal polietilè 20 micres. DETABPO02

Bossa 100 davantals polietilè

10.60
Talla
Color

Davantal polietilè 20 micres

Dimensions 120 x 70 cms.