PYROS LG10214

D'atractiu disseny amb muntura i patilles de PC.

9.00

Pont nasal molt suau i lents individuals de PC.
Classe òptica 1: vàlida per a llargs períodes d'ús.