Pyros AMB BINÓCUL INTERIOR

Lent amb binócul interior per instal·lar lents graduades (no inclou els oculars graduats).

9.90

Moderna, lleugera i compacta.
Amb atractiu disseny, patilles esportives rectes, pont nasal còmode.
Possibilitat de col·locar els binocles fàcilment en una sola maniobra per pressió.
Dues lents de policarbonat.
Muntura i patilles rectes de PC.
Pont nasal de niló molt suau.
Classe òptica 1 (vàlida per a llargs períodes d'ús).