PO121

Màxima protecció.
Ventilades.

Normativa EN 166.

Estructura de PVC flexible y confortable amb 4 orificis de ventilació que redueixen la condensació i l´entelament.