PF101

Pantalla facial.
Riscos mecànics.

Normativa EN 166

EPI compost d´estructura ajustable al cap y soport per visor regulable en alçada.