MA2188GIA X1 PLUS

Anti entelament.
Riscos mecànics.
Ullera integral ocular clar.

2.44

Ullera intergral panoràmica estructura de PVC i ocular de policarbonat anti entelant per a riscos mecànics (projeccions, gotes de líquids (3), pols gruixuda (4) i esquitxos de metalls fosos i sòlids calents (9).

Impacte de partícules a gran velocitat i a temperatures extremes de mitjana energia (BT).

Ventilació indirecta mitjantçant micro-forats per reduir la condensació.

Compatible amb la majorio d´uleres graduades.

Exel.lent qualitat óptica (Clase 1).

EN166