BOSQUALE

Les sobre ulleres Squale ofereixen una protecció òptima a tots els que porten ulleres correctores.

6.46

Riscos associats a la radiació òptica - A 170 - (2-1.2, 2C-1.2)
Filtres de protecció de radiacions ultraviolades.
Color dels oculars: incolor, blau, groc o verd. L'afegit de la "C" indica el bon reconeixement dels colors de l'usuari.
Nivells d'aplicació: 2-1,2, 2C-1,2
Aquest tipus de protecció està particularment recomanat a les activitats on la font de les radiacions ultraviolada és predominant, com les làmpades de vapor de mercuri, actíniques o germicides.

Risc mecànic - Impacte de baixa velocitat - F
Impacte de baixa velocitat, resisteix una bola de 6 mm i de 0,86 ga 45 m / s

Risc mecànic - temperatura extrema - T
La lletra T, immediatament després del símbol de resistència mecànica, autoritza la utilització per a les partícules llançades a gran velocitat a una temperatura extrema

Informació addicional