BOATOMA

Ultra compacte i ultracomfortable.
Panoràmica.

10.64

Canal d'sobreeiximent per als líquids
ròtula giratòria
cinta regulable
Es poden portar ulleres correctores

 

Risc químic - 3 (Pot ser una porta mala sort panoràmica o una pantalla facial.)
Aplicació: Protecció química contra les esquitxades de líquid i gotetes líquides: Pot ser una porta mala sort panoràmica o una pantalla facial.
Riscos associats a la radiació òptica - A 170 - (2-1.2, 2C-1.2)
Filtres de protecció de radiacions ultraviolades.
Color dels oculars: incolor, blau, groc o verd. L'afegit de la "C" indica el bon reconeixement dels colors de l'usuari.
Nivells d'aplicació: 2-1,2, 2C-1,2
Aquest tipus de protecció està particularment recomanat a les activitats on la font de les radiacions ultraviolada és predominant, com els llums de vapor de mercuri, actíniques o germicides.
Risc mecànic - Impacte de velocitat mitjana - B
Impacte de velocitat mitjana, resisteix una bola de 6 mm i de 0,86 g a 120 m / s
Risc mecànic - temperatura extrema - T
La lletra T, immediatament després del símbol de resistència mecànica, autoritza la utilització per a les partícules llançades a gran velocitat a una temperatura extrema.

Informació addicional