URAL LG80069

EPI de categoria III.
Arnés aïllat específic per a electricistes.

Vàlid per a posicionament.
Tots els components metàl·lics estan aïllats.
4 punts d'ancoratge: 1 dorsal, 1 frontal (2 loops tèxtils), i 2 laterals de posicionament.
Ajustable en cames, espatlles i dors.
Cinturó de posicionament rotatori, encoixinat, amb anelles a cada costat.
Tres enganxalls posteriors per suspensió d'eines i dues enganxalls tèxtils laterals.
Resistent a la flama segons EN358 p.4.1.5.
EN361 (arnès de cos sencer).
EN358 (treballs de posicionament).