TIBET LG80071

EPI de categoria III.

Arnés amb tres punts d'ancoratge.
Amb anella de connexió dorsal per a col·locació d'element d'amortiment.
Eslinga dorsal de 40 cm per a connexió de subconjunt d'amortiment.
Sivella de tancament i ajust pectoral.
Nusos 'loops' frontals d'enganxament pectoral amb connector.
Sivelles de tancament i ajust de cintes de cuixes, espatlles i cintes pectorals.
Cinta subglútea d'unió entre les dues cintes de les cuixes.
Quatre punts d'ajustament personal: dos pectorals i dos a les cames.
Model disponible en talla estàndard i XXL.
EN361 (arnès de cos sencer)