PA103

Orellera Low Cost
DNR 26 dB

Normativa EN 352-1

Auricular econòmica i lleugera de atenuació mitja.

Ajustables en alçada.

Arnès giratori.