Valuair Half-mask

Protecció respiratòria, la mitja màscara del mitjà VALUAIR està dissenyada per treballar quan la concentració externa ho permet.

15.00

El tipus de protecció depèn dels cartutxos connectats, gasos, partícules o combinats.

El llindar depèn d'un càlcul teòric, basat en la fuga facial i l'eficiència del contenidor adequat. L'APF s'avalua de 12 a 50. Permet l'ús de la meitat màscara d'una concentració externa entre 12 i 50 vegades el límit d'exposició professional.

El mitjà VALUAIR mitjà màscara només es pot utilitzar amb cartutxos T SERIE certificats (seguint l'estàndard EN 141, EN 143)


La concentració d'oxigen ha de ser superior al 17%