Kit de 2 filtres ABEK1 per màscara Jupiter DEM6200 i DEM6400

Tipus de protecció A1B1E1K1
EN14387:2004+A1:2008

18.63