Filtre RESPIRATOR 14052214

Vapors orgànics, dissolvents, gasos inorg. i g. àcids - 987 A1B1E1

Filtre vapors orgànics (pe> 65ºC), dissolvents, gasos inorgànics i gasos àcids.

IDENTIFICACIÓ DEL FILTRE: (Color de la cinta)

MARRÓ: Gasos i vapors orgànics emesos per dissolvents un punt d'ebullició és> 65ºC.
GRIS: Gasos i vapors inorgànics.
GROC: Gasos àcids, diòxid de sofre.