Filtre RESPIR II - 87 A1B1E1K1 SI14052025

Filtre vapors orgànics (65ºC), dissolvents, gasos inorgànics, gasos àcids i amoníac.

5.75

MARRÒ: Gasos i vapors orgànics emesos per dissolvents el punt d'ebullició és> 65ºC.
GRIS: Gasos i vapors inorgànics.
GROC: Gasos àcids, diòxid de sofre.
VERD: Amoníac i els seus derivats orgànics.