A1 Vapor orgànic

El cartutx A1 de la sèrie T s'utilitza contra els gasos tòxics pertinents per a la classificació A de la norma EN 141.

10.50

Aquest filtreEl cartucho A1 de la serie T se usa contra gases tóxicos relevantes para la clasificación A en el estándar EN 141. es pot utilitzar només amb una màscara mitjana Valuair, Premier, o MX / PF o una màscara Optifit Twin equipada amb un sistema T.


La màscara de mig punt i les ampolles només es poden utilitzar si el tòxic permet un ole segons el procediment de seguretat. L'APF per a l'equip total és de 50.