VENITACTYL 1390

100 guants de polietilè

Talla
Color

Pac de 100 guants de polietilè d'us curt

Certificat ús alimentari