MA788LGS

Manipulació en general. Riscos mecànics.
Pell flor vacú i serratge.

4.20
Talla

Imatge relacionada

Normativa EN 388 3,1,2,1

Tipus conductor, fabricat en pell flor al palmell i serratge al dors.

Exel.lent resistència a l´abrasió i al trancament.

Indicat per treballs de manipulació que necessiten tacte i comoditat com ara conductors, càrrega, operadors de grua, construcció, etc.