MA688NYN

Manipulació en general.
Riscos mecànics.
EN 388 4,1,3,1

0.99

Imatge relacionada

Nitril de material flexible que proporciona una alta resisténcia als olis, greixos i hidrocarburs.

Màxim nivell de dexteritat.

Màxim tacte.

Màxim nivell anti-abrasió. Llarga durada de vida útil.