SUPERFACE COMBI LG79710

Protector facial clar amb cèrcol d'alumini per acoblar a cascs.

23.50

Ofereix protecció contra partícules i contra gotes i esquitxades de líquids (símbol 3).
Es pot col·locar en posició de visera.
S'estabilitza perfectament al cap de l'operari podent-abatre sense perdre la seva posició.
Casc no inclòs.