Superface Combi Green LG79715

Protector facial DIN5 amb cèrcol d'alumini per acoblar a cascs.

Visor verd to 5.
S'estabilitza perfectament al cap de l'operari, podent-se abatre sense perdre la seva posició.
Ofereix protecció contra partícules i contra gotes i esquitxades de líquids.
Dissenyat per a tasques de soldadura lleugera, oxitall, soldadura de gas, soldadura per arc, microplasma, etc.