MONTANA LG80640

Casc per a treballs verticals amb visera, visor abatible i galteres per a protecció contra caiguda d'objectes en circumstàncies normals, així com en temperatures baixes de fins a -30ºC.

51.04

Disposa d'ulleres de seguretat integrades abatibles, que l'usuari pot pujar i baixar. Fetes en policarbonat resistent a impactes i antiratllades. Amb interior antibaf i de classe òptica 1, el que les fa aptes per a llargs períodes d'ús.
Fet de policarbonat, amb 6 punts d'ancoratge.
Amb forats de ventilació que poden tancar-se.
Testat per a riscos elèctrics: tensió elèctrica fins 1000V (corrent altern) i 1500V (corrent continu).

Disponible en 5 colors: blanc, groc, vermell, taronja i blau.

EN397 EN50365

Informació addicional