ISS01R Casc Centurion

Arnés amb rosca.
Exel.lent preu

9.09

EN397

Casc en polietilé d´alta densitat, arnè sde plàstic amb rosca i bonda per suor en Nylon. Compatible amb orelleres, viseres i altre accesoris.