Casc de Protecció IDRA SI1100

Casc Blanc IDRA amb visera i barballera Integrat.

157.49

logo

 

- Un visor de policarbonat (Qualitat Òptica 2) de 1,7 mm d'Espessor i Amb Tractament anti entelament a la part interna, i Tractament de les Nacions Unides contra ratllat en la seva part externa.
- Un arnés d'interior 4 Punts d'ancoratge per repartir millor el pes.
- Resistent una temperatura mínima de -20ºC.