CASC BASTIDES IS-S17L

Casc 1125 en polietilè d'alta densitat.

15.32

Amb visera curta, barballera de 4 punts, guarniments tèxtil amb banda de suor en Nylon. Compatible amb orelleres, viseres & altres accessoris. Casc recomanat especialment per a treballs en alçada. Color: blanc.