Casc amb visera integrada ISS10

EN 397
Casc CENTURION en ABS, guarniments interior tèxtil amb banda de suor.
Aillament elèctric fins a 1000V.

25.29

Aïllament elèctric fins a 1000 V. Resistència a la deformació lateral LD. Resistència a la projecció de metall fos MM.