Barballera elàstic amb mentonera.

Utilitzable tant per a casc 2088 CB com per 2088 CR.