Barballera elàstic amb mentonera. 2088-B

Utilitzable tant per a casc 2088 CB com per 2088 CR.

1.69