EN 471 / EN ISO20471

Actualització de la Norma Alta Visibilitat.

0

EN471 / EN ISO 20471
EN ISO 20471 és l'última actualització de la norma, les peces ja no poden ser identificades segons EN 471. per tant, tots els nous productes estan certificats sota la nova norma. A 471 segueix sent totalment aprovada en l'ús i el seguirà sent en els propers anys.