Rea 545W S1P + CI + HE + SRC FM0545W

Les seves principals característiques tècniques són: un elevat coeficient antilliscament, molt alta resistència a l'esquinçament i l'abrasió, alta resistència i gran aïllament al fred.

40.08

Zona d'esmorteïment d'impactes a la zona del taló i arc anatòmic a la zona del enfranque que millora la flexibilitat del peu.