Fragata P + CI + SRC OFMAO40

TALL
ofereix uns valors SRC superiors als exigits per la norma, gràcies al seu dibuix antilliscant i als amplis canals d'evacuació de líquids, presentant, a més, gran resistència a l'abrasió i als hidrocarburs.

24.75
Antiperforation Steel InsoleSteel Toe Cap
SRC Antislip36 - 48
 
Punteres termopolimérica o d'acer extra-amples
Empenya reforçat amb pell d'alta resistència
Llengüeta confort encoixinada en teixit transpirable
Coll exterior en teixit de poliamida d'alta tenacitat 100% impermeable. Ofereix la major resistència a l'abrasió en condicions extremes, de gran lleugeresa i alta transpiració.
Nova sola OFMAWING
Plantilla antiperforació tèxtil o de aceroMarcado SRC:
Valors excel·lents SRA rajola i SRB acer
Zona de pont reforçada
Zona d'absorció de impactosInsertos reflectants de llum (alguns models)